Moskvitin Stanislav
 Barvenko Victor Petrovich.
 Belyaev Nikolay Yakovlevich
 Bordichenko Vasily Fedorovich
 Chubarov Evgeny
 Deshalit Efim Isaakovich
 Fedorov Vladimir Georgievich
 Karapayev Yury Vasilyevich
 Khrushch Valentin
 Komissarov Ivan Eremeevich
 Kozmin Peter
 Kudryavtsev Alexander
 Lyssenko Andrey (grown-up)
 Lyssenko Lybov Andreevna
 Medvedeva Katya
 Nikireev Stanislav Michailovich
 Paramonov Vassili
 Pliss, Yuriy Anatolievich
 Podobedov Roman Leonidovich
 Seredin Igor Innokent'evich.
 Shumilov Vyacheslav Fedorovich
 Sokolov Lev Mstislavovich
 Tsibul'nik Isaak Petrovich
 Vorontsov Dmitri Andreevich
 Zverev Anatoly Timofeevich